TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thông báo tổ chức thi IC3 tháng 6.2014

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học xin thông báo lịch thi IC3 tháng 6 như sau:

Thi IC3 – Đợt 1 Ngày 14,15,16 tháng 6/2014 Ngày 2,3,4,5 tháng 6/2014
Thi IC3 – Đợt 2 Ngày 28,29,30 tháng 6/2014 Ngày 17,18,19 tháng 6/2014

Các bạn có nguyện vọng tham gia thi có thể tải phiếu Đăng ký dự thi và hướng dẫn ở đây:

http://qa.tueba.edu.vn/images/2013/hinhanh/HosoDangkythiIc3.rar

Hoặc các bạn cũng có thể đến lấy phiếu ở Trung tâm.

Ngoài ra, các bạn cần chuẩn bị 02 ảnh 3×4 và 01 bản CMND photo.

Địa điểm đăng ký: Phòng 504- Khu Hiệu bộ – trường ĐH Kinh tế & QTKD

Liên hệ: Ms Chi. 0976892870.

Thanks

Advertisements